Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) je jedním z největších evropských druhů pavouků. Obývá stepní zónu palearktické oblasti. Až do konce 19. století byl znám jen na východ od Karpat. Na přelomu 19. a 20. století se ale začal velmi rychle šířit Panonskou nížinou na severozápad a posléze se objevil i na území České republiky na Moravě. Později z mnoha nových lokalit vymizel a od 70. let 20. stol. nebyl na Moravě zaznamenán. V letech 2003-2007 zde bylo ale potvrzeno několik nových lokalit. Autoři přibližují biologii druhu a diskutují možnost šíření v souvislosti s klimatickými cykly.

The Wolf Spider (Lycosa singoriensis) inhabits the Palearctic steppe zone. Until the late 19th century, the species was only known east of the Carpathians. At the turn of the 20th century, the spider began to quickly colonise new areas, penetrating through the Pannonian Lowland northwestwards and consequently appearing in Moravia. Subsequently, the Wolf Spider disappeared from many sites and it was not found in Moravia from the 1970s. In 2003–07, some new sites were confirmed.