Taiwan - subtropický ostrov, ovlivňovaný tajfuny, monzuny a častým zemětřesením, s divokými řekami a nejvyšším pohořím jihovýchodní Asie. Jedna z nejhustěji zalidněných zemí světa, kde kontrastují přelidněné aglomerace s nepřístupnými horami. Jak vypadá taiwanská příroda?

Taiwan is a subtropical island, affected by typhoons, monsoons and frequent earthquakes, with wild rivers and the highest mountains in south-eastern Asia. One of the most populated countries in the world, where overcrowded towns contrast with remote mountains.