Jasoň červenooký (Parnassius apollo) je druh ohrožený (např. v České republice až do reintrodukce v roce 1986 vyhynulý) a chráněný evropskou legislativou. Hlavní příčinou je úbytek vhodných biotopů zalesňováním a sukcesí. Závažný pokles populací a lokalit byl zaznamenán i v přeshraničních národních parcích v Pieninách na Slovensku a v Polsku. Na polské a od roku 1994 i na slovenské straně byl zahájen záchranný projekt zahrnující obnovu a vytváření lokalit odstraňováním křovinné a stromové vegetace i posilňování populací uměle odchovanými motýli. Výsledkem je nárůst lokalit a početnosti tohoto druhu v Pieninách.

The Apollo Butterfly (Parnassius apollo) is a threatened species, protected under the European Community’s legislation. The serious decline in the Apollo Butterflies in numbers and distribution was found in the bilateral Pieniny Mts. National Parks in Slovakia and Poland. Since 1994 a recovery programme has been carried out on the Slovak side. It includes both habitat restoration and management by removing bush and tree vegetation and restocking of the population by individuals reared in captivity.