Mšice Cinara curvipes z čeledi medovnicovití (Lachnidae) pochází ze Severní Ameriky. Do Evropy byla zavlečena v roce 1999, v roce 2006 byla zaznamenána i v České republice. Upozornila na sebe neobvykle rychlou expanzí a masivní gradací populační hustoty hlavně na exotických druzích jedlí.

The conifer apid Cinaria curvipes from the family Lachnidae is native to North America. It was introduced to Europe in 1999 and was reported from the Czech Republic in 2006. This insect species has drawn attention to itself with its extraordinary expansion and a massive plague particularly of exotic fir species.