Invazivní a nepůvodní druhy jsou nápadným problémem nejen v přírodě střední Evropy. I měkkýši jsou skupinou, kde se s invazními druhy setkáváme čím dál častěji. Podle výsledků posledních pozorování se zdá, že jsme svědky počátku invaze suchozemského plže tmavoretky bělavé (Monacha cartusiana) do středoevropské krajiny. V současné době probíhá výzkum ekologie a potenciálních migračních cest druhu, který si klade za cíl odhalení původu středoevropských populací. Je nezbytné nalézt co nejvyšší počet populací, proto uvítáme informace o jejím výskytu v různých částech České republiky.

Molluscs are another taxon in which we increasingly meet invasive alien species. According to the most recent data it seems that we are at the beginning of a biological invasion by the land snail, Helicid Snail (Monacha cartusiana), of the Central European landscape. The ecology and possible migration routes of the mollusc are currently being studied with the aim of revealing the origin of its Central European populations. Since it is crucial to find as many populations as possible, any information on the Helicid Snail’s occurrence in the Czech Republic would be very appreciated.