Velké řeky jsou ve střední Evropě regulované, kanalizované a na mnoha místech přehrazené. Proto už ojedinělým úsekem je 40 km dolního Labe od zdymadla Střekov u Ústí n./Labem až po Německo (kde pokračuje dál několik set km), kde ani technické úpravy nezměnily spád řeky. S postupnou obnovou čistoty vody je proto zajímavé sledovat zdejší rybí společenstva, jejich ekologii, reprodukci a migrace (pomocí telemetrie).

In Central Europe, large rivers have been canalised and fragmented by dams at many locations. Hence it is quite unique to find a 40-km-long stretch of the River Elbe between the Střekov floodgate near Ústí nad Labem and the German border, where technical adjustments have not changed the river gradient. As the water quality is gradually restored, fish community ecology, reproduction and migration have been studied there, e.g. using telemetry.