Pavouci třesavky rodu Pholcus jsou zajímavé neobvyklou stavbou sítě a způsoby lovu kořisti, např. pomocí vrhání vláken. Podrobnosti z jejich života jsou ukázány hlavně na příkladu kosmopolitní a synantropní třesavky velké (Pholcus phalangioides).

Cellar spiders of the genus Pholcus are remarkable for their net structure and prey-capturing techniques, e.g. by wrapping an insect in a large quantity of spider silk: the spider quickly envelops its prey with silk. Bionomic details are described by the example of the synanthropic Daddy Long-legs Spider (Pholcus phalangioides).