RNA může vykonávat i funkci, která byla dříve připisována pouze specializovaným proteinům – enzymům, tj. katalyzovat biochemické reakce. Objev katalytických vlastností RNA zásadně změnil pohled na evoluci molekulárně biologických základů života a odstartoval také nový směr ve vývoji terapeutických látek na bázi oligoribonukleotidů. RNA s katalytickou funkcí byly nazvány ribozymy.

RNA can posses a function which was originally only attributed to specialized proteins – enzymes, i.e. to catalyze biochemical reactions. The discovery of catalytic RNA properties fundamentally changed the view of the evolution of the molecular-biological principles of life and started a new trend in the development of therapeutic substances on the basis of oligonucleotides.