Orlíček (Aquilegia) z čel. pryskyřníkovitých (Ranunculaceae) je cirkumboreální rod čítající na 70 druhů a mnoho desítek či set zahradních kultivarů. Druhy se mezi sebou snadno kříží a křížence lze často nalézt i na lokalitách v přírodě. V aridních oblastech mají orlíčky tendenci vytvářet malé populace, často vzájemně kompletně izolované. To vede k lokální fixaci genů a tudíž i k zvýšení variability druhů. Severoamerická flóra čítá 21 druhů.

Columbine (Aquilegia) from the family Ranunculaceae is a circumboreal genus comprising about 70 species and several dozen or even hundreds of garden cultivars. Different species cross with each other very easily and hybrids can frequently be found even in natural localities. In arid areas aquilegias usually form small populations, often spatially isolated. This leads to local gene fixation and therefore to higher species variability. Twenty-one species are represented in the flora of North America.