Vzhledem k silnému omezení až k úplné absenci světla i vzhledem ke stálé teplotě a vlhkosti vzduchu představují jeskyně pro živé organismy velice specifické prostředí. Zdrojem organické hmoty pro růst hub jsou různé substráty od netopýřího trusu přes těla uhynulých živočichů až po naplavené zbytky rostlin.

Caves are a very special environment for living organisms, due to great reduction or even total absence of light and also due to stable air temperature and humidity. Various substrates from bat excrement and dead animals up to plant remnant sediments are the source of organic substance which supports the growth of fungi.