Článek se věnuje popisu základních skupin kořenových útvarů registrovaných v jeskyních České republiky. Zároveň se krátce zmiňuje o nově objevených lokalitách v letech 2006 a 2007. K nejpozoruhodnějším nálezům se řadí objev kořenových stalagmitů v krasové jeskyni z centrální části Moravského krasu.


Jeník J. (1985): Stalagmitická kořání v jeskyních. – Vesmír, 64, 6: 375. Praha.

Jeník J. (1998): Kořenové útvary v pseudokrasových jeskyních. – In: Cílek V. & Kopecký J. (eds.): Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf. Knihovna ČSS, sv. 32: 61-68. Praha.

Jeník J. (1999): Jeskynní kořenové tvary: návrh terminologie. Vorschlag einer Terminologie für die Höhlenwurzelformen. Proposal of terminology for the cave root structures. – Pseudokrasový sborník 1, sv. 1. Knihovna ČSS, sv. 35: 60. Praha.

Kopecký J. (1998): Výzkum kořenových stalagmitů. – In: Cílek V. & Kopecký J. (eds.): Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf. Knihovna ČSS, sv. 32: 69-82. Praha.

Kopecký J. (1999): Dokumentace kořenových tvarů. – Pseudokrasový sborník 1, sv. 1. Knihovna ČSS, sv. 35: 61-68. Praha.

Kopecký J. (2006): Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu. – In: Jenč P. & Šoltýsová L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje. Sborník příspěvků ze semináře Jičín 12. června 2004: 213-219. Turnov.

Mlejnek R. (2002): Dokumentační údaje ze sledování kořenových útvarů v Nyáryho jeskyni (Západní Karpaty, Cerová vrchovina). – Speleo, 35: 19-22. Praha.

Mlejnek R. (2007): Objevy kořenových stalagmitů v pseudokrasových jeskyních Jičínské pahorkatiny a Lužických hor. – Speleofórum, 26: 19-22. Praha.

Müller H. (1998): Kořenové stalagmity - biogenní struktury v jeskyních pískovcového pseudokrasu. – In: Cílek V. & Kopecký J. (eds.): Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf. Knihovna ČSS, sv. 32: 83-101. Praha.

Vítek J. (1980): „Kořenové stalagmity“ v pískovcových jeskyních. – Živa, 28, 3: 94. Praha.
Winkelhöfer R. (1975): Stalagmitenförmige Wurzelbildungen in Sandsteinhöhlen. – Der Höhlenforscher, 7, 2: 25-26. Dresden.

Types of Root Formations in the Caves of the Czech Republic
Main groups of root formations registered in the caves of the Czech Republic are described. The article also mentions sites newly discovered in 2006 and 2007. Root stalagmites of the karst caves in the central part of the Moravian Karst are among the most interesting discoveries.