Autor popisuje různé metody umožňující studium půdní fauny a flóry – edafonu. Vedle studia pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) se uplatňuje hlavně metoda tzv. půdních výbrusů.

The author describes various techniques for studying soil fauna and flora. In addition to the scanning electron microscope (SEM), soil microsection techniques are primarily applied.