V České republice žijí 3 druhy stonoh rodu Cryptops, přičemž až 45 mm velký druh C. anomalans zde byl nalezen až v roce 2006. Autoři přibližují jejich rozšíření, morfologii a biologii i další zajímavosti ze života jiných rodů a čeledí stonoh z řádu stejnočlenky (Scolopendromorpha) ve světě.

Three centipede species of the genus Cryptops occur in the Czech Republic. The species C. anomalans was not found there until 2006. The authors describe their distribution, morphology and bionomics as well as other remarkable features from the life of other scolopendrid centipede genera and families (from the order Scolopendromorpha) worldwide.