Článek přibližuje svět prvních portugalských cestovatelů a mořeplavců a jejich setkání s exotickou faunou Afriky (případně i Asie) v rozmezí od 15. do 17. století a usiluje o zachycení jejich pohledu na dosud nespatřená zvířata a jeho následné zasazení do myšlenkového světa těchto lidí. Pokouší se popsat obraz africké fauny, jak si ho vytvořili první portugalští, a tudíž evropští pozorovatelé.

The article presents the world of the first Portuguese explorers and navigators and their meetings with the exotic fauna of Africa and Asia. It displays the African fauna as seen at that time by the first Portuguese and therefore European observers.