Ačkoli na první pohled vypadají mechorosty velmi zranitelně, v drsných podmínkách Antarktidy nejen přežívají, ale mají dokonce nejvyšší rychlost produkce biomasy ze všech terestrických organismů. Ovšem jen na vhodných místech a ve vhodnou dobu. Pro mechorosty je nutnou podmínkou existence periodické ovlhčování vodou v tekutém stavu, a tak není divu, že je téměř nenajdeme na extrémně chladných a suchých místech hlouběji ve vnitrozemí či ve vyšších polohách pobřežních hor. Přispívá k tomu i jejich poměrně malá odolnost vůči mechanickému působení větru a sněhu (ve srovnání s lišejníky) na exponovaných místech.

Although bryophytes look very fragile, in the harsh Antarctic conditions they not only survive, but have the highest speed of biomass production of all terrestrial organisms – but only in special localities and at certain periods. Periodic moistening by water in a liquid form is a basic condition for their existence. Hence they could not exist in extremely cold and dry localities inland or at higher altitudes in coastal mountain ranges. The negative influence is increased by the mechanical forces of wind and snow in exposed localities.