Banka pupenů představuje pojistku pro rostliny rostoucí na narušovaných stanovištích a umožňuje vegetativní regeneraci. Většinou mají rostliny zásobní pupeny jen na stoncích, ale některé druhy jsou schopné tvořit pupeny také na kořenech nebo na listech a těm se na silně narušovaných stanovištích vede obzvlášť dobře. Zatím nevíme, proč tuto vlastnost mají jen některé rostliny.

A bud bank serves as insurance for plants growing in disturbed habitats and allows for their vegetative regeneration. A bud bank consists primarily of auxiliary buds on stems, but some species also possess the ability to form buds on roots or leaves. We do not yet know why the ability to form buds on roots and leaves is limited only to some plants.