Drobnička Coenosia attenuata (Muscidae) je dravá moucha postupně se šířící z paleotropické oblasti do mnoha zemí na celém světě. V oblastech s mírným a chladným klimatem obývá hlavně skleníky. Je potenciálně využitelná v biologické ochraně proti některým škůdcům pěstovaných rostlin, např. smutnicím nebo molicím. V článku jsou přiblíženy různé poznatky z ekologie druhu získané v Botanické zahradě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích.

The Hunter Fly (Coenosia attenuata) is a predatory muscid fly expanding from the Paleotropical region to many countries all over the world. In temperate and colder climates, it is known mainly as a greenhouse inhabitant. There is a potential to use the fly in pest biological control.