Oba taxony s podobnou evoluční historií jsou dlouhodobě uznávanými endemity českých hadcových substrátů a nejsou doprovázeny dalšími blízkými či velmi podobnými druhy v okolí. Vzhledem k tomu, že oba jsou zařazeny mezi kriticky ohrožené taxony a jsou pod ochranou evropského projektu Natura 2000, zaslouží si naši prvořadou pozornost.

Both taxa (Cerastium alsinifolium and Minuartia Smejkalii) with similar evolutionary history have for years been included among the endemic species of the Czech serpentine substrate, not accompanied by other near or similar species in given localities and their neighbourhood. Both species are critically endangered and protected under the European Natura 2000 project and therefore deserve special attention.