Článek přináší několik postřehů, údajů a úvah současného rektora UK inspirovaných přemýšlením o univerzitě při jejím kulatém výročí. Kromě historických souvislostí se věnuje také aktuálnímu stavu vědy a studia na naší nejstarší univerzitě a projektům připravovaným pro její rozvoj v budoucnu.

The Rector of Charles University presents some observations, data and reflections on the occasion of the University’s anniversary. He mentions not only the historical context, but also present-day sciences and study opportunities at the most ancient Czech university, as well as projects involving its future development.