Potravní ekologie hraboše polního (Microtus arvalis) a jeho škodlivého vlivu v zemědělství je studována už dlouho. Základní informace o jeho potravním chování v polopřirozených lučních systémech však stále ještě často chybějí. Autoři se pokoušejí získat odpovědi na otázky, co si hraboš na louce vybírá za potravu a jaké faktory mají při výběru hlavní vliv pomocí laboratorního terarijního pokusu.

The feeding ecology of the Common Vole (Microtus arvalis) and its impact on agricultural production have been studied for a long time, but information on the rodent’s feeding behaviour in meadow ecosystems has been lacking. Using laboratory experiments, the authors deal with questions involving feeding preferences and factors influencing the food selection.