V letech 2006 a 2007 proběhl v Poohří výzkum vlivu automobilové dopravy na reliktní izolovanou západočeskou populaci užovky stromové (Zamenis longissimus). Doprava je zde tak hustá, že vozovka pro hady představuje téměř neprostupnou bariéru. V přímém kontaktu se silnicí žijí silné populace hned 3 druhů užovek. Dospělí hadi ale využívají k migraci některé z propustí pro vodu pod silnicí, jejíž těleso využívají někdy i k snášení vajec a zimování. Určité riziko dopravy se potvrdilo pro novorozená nezkušená mláďata. Migrace dospělých hadů byla sledována i za pomoci implantovaných telemetrických vysílaček.

In 2006–07, research on road traffic effects on the relic isolated Aesculapian Snake (Zamenis longissimus) population in the Ohře River basin was carried out. Populations of three colubrid species occur there in direct contact with the road. For migration, adults use some of the sluice-gates under the road where they sometimes lay eggs and hibernate. Adult snake migration has also been tracked by telemetry.