Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) je ubývajícím a ohroženým druhem zejména díky nízké disperzní schopnosti imag, specifickým nárokům na charakter stanovišť, malému počtu a izolaci lokalit. Na území střední Moravy byl znám z 12 lokalit, ale v roce 2006 byl zaznamenán už jen na 5 místech. Jde o druh fakultativně mymekofilní, živnou rostlinou housenek je rozchodník velký (Hylotelephium maximum). Oproti údajům z jiných oblastí je na střední Moravě univoltinní (s 1 generací v roce).

The Chequered Blue (Scolitantides orion) is a declining and threatened butterfly species, particularly due to the low dispersal ability in adults, specific habitat requirements, the low number of sites where it occurs and their isolation. In Central Moravia it used to be known at 12 sites, but in 2006, it was only found at 5 sites.