V příspěvku jsou popsány nálezy kruštíku tmavočerveného (Epipactis atrorubens) a okrotice dlouholisté (Cephalanthera longifolia) na rekultivovaných odvalech v centru Ostravy v letech 2006 a 2007. V případě kruštíku jde o první spolehlivý nález tohoto druhu na Ostravsku, v případě okrotice o potvrzení výskytu na území města Ostravy.

The localities of two orchid species on coal-mine spoils in the centre of Ostrava are described. The case of Epipactis atrorubens is the first validated finding of this species in the Ostrava region. As for Cephalanthera longifolia, this case confirms the distribution of the species in the city territory.