Pokoutníci rodu Tegenaria (v Evropě asi 70 druhů) byli zvoleni za evropské pavouky roku 2008, přičemž pro Českou republiku byl vybrán jako vhodný symbol pokoutník stájový (T. ferruginea). Autor přibližuje některé zajímavosti ze života těchto pavouků.

House spiders of the genus Tegenaria (in Europe approx. 70 species) were declared European Spiders of the Year 2008. For the Czech Republic, the spider Tegenaria ferruginea was chosen as a suitable symbol for the educational campaign. The author presents some remarkable issues from the spiders’ life.