Dlouho se zdálo, že vejmutovka splní mnohá očekávání lesníků, protože rychle roste, v mládí snáší zastínění a v podrostu dobře zmlazuje. Začala se pěstovat pro měkké, snadno štípatelné dřevo i jako dekorativní dřevina. Lesníci ji již několik století doporučují pěstovat také proto, že její koruny a opad chrání půdu před výparem vody a zmlazováním "buřeně". A právě tyto vlastnosti, považované původně za velkou přednost, se postupně staly problémem.

For a long time eastern white pine (Pinus strobus) was considered a promising species due to fast growth, tolerance to shade in the first life period and good regeneration under the canopy. The species started to be grown for its soft wood and as a decorative plant. For centuries foresters have recommended planting this pine, as its crown and litterfall protect soil against evaporation and weed regeneration. However, these very characteristics have now become a great problem.