Autoři navazují na příspěvek v Živě (2007, 5) o vroubence americké (Leptoglossus occidentalis) a popisují vývoj šíření tohoto v Evropě nepůvodního druhu ploštice v České republice v letech 2006-2008.

The authors follow up with an article (Živa 2007, 5) on the Western Conifer Seed Bug (Leptoglossus occidentalis) and describe the true bug’s distribution range expansion in the Czech Republic in 2006–08.