Autoři sledovali vliv železniční dopravy na různé skupiny živočichů pomocí analýzy kadáverů zvěře sražené vlaky podél trati lokálního významu, a to v závislosti na typu prostředí, kterým trať prochází. Opakovaný průzkum provedli v bezsněžném zimním období 1999/2000 a v květnu 2006 po naopak zvláště tuhé zimě s nadprůměrnými sněhovými srážkami.

The authors studied railway transport effects on various wild animal groups, paying special attention to the habitats the railway line passed through. The surveillance was carried out in the winter period without snow cover in 1999/2000 and repeated in May 2006, after an extremely hard winter with extraordinary snowfall.