Informace o závažném infekčním karcinogenním onemocnění (Devil Facial Tumour Disease - DFTD), které se v současnosti epidemicky šíří v populaci ďábla medvědovitého (Sarcophilus harrisi) na Tasmánii. Probíhají pokusy o záchranné aktivity.

The author summarizes the information on a serious infectious cancer disease (Devil Facial Tumour Disease – DFTD) which is at present epidemically spreading in the Tasmanian Devil (Sarcophilus laniarius) population. The article also shows attempts to save the species in the wild.