Mřížovka červená (Clathrus ruber) a květnatec Archerův (Clathrus archeri) patří mezi vzhledově velmi atraktivní a silně páchnoucí břichatkovité houby.

Fungus species Clathrus ruber and Clathrus archeri rank among the most attractive fungi in terms of appearance, but they are characterized by their bad smell.