Letnění, v minulosti tradiční součást obhospodařování rybníků, se v současné době v českém rybníkářství již prakticky nevyužívá. Intenzifikace produkce ryb vede ovšem ke snižování biodiverzity rybničních ekosystémů. V roce 2007 bylo proto uskutečněno částečné letnění rybníka Nesyt v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky. Cílem bylo vytvořit optimální podmínky pro vzácnou a často kriticky ohroženou květenu obnaženého rybničního dna a některé druhy vodního ptactva, např. celoevropsky ustupující bahňáky.

Summer drainage, a traditional fishpond management method in the past, is now hardly used in the Czech Republic. Moreover, fish production intensification has resulted in biodiversity decline and loss in many fishpond ecosystems. In 2007, the Nesyt fishpond in the Lednice Fishponds National Nature Reserve (South Moravia) was partially drained. This measure is intended to establish optimal conditions for rare and often endangered flora in the exposed fishpond bottom and some bird species declining in Europe, e.g. waders.