Mizející vstavač trojzubý
Spolu sdalšími druhy orchidejí dnes z naší krajiny postupně mizí také kriticky ohrožený vstavač trojzubý (Orchis tridentata) – z několika desítek prosperujících populací zůstala jen jediná skutečně početná.

Jatiová M. a Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Arca JiMfa Třebíč.

Procházka F. a Velísek V. (1983): Orchideje naší přírody. Academia, Praha.

Šebesta (1878) in Podpěra J. (1911): Květena Hané. Brno.

The critically endangered species Orchis tridentata is slowly disappearing from our landscape, together with some other orchid species. Out of several dozen functioning populations, only a single numerous one has survived.