Článek přibližuje biologické a ekologické zvláštnosti 7 našich druhů bublinatek (Utricularia), které tvoří dvojice nebo trojice velmi podobných druhů. Přináší také nové poznatky o ekofyziologických procesech v pastech vodních bublinatek.

The biological and ecological peculiarties of seven domestic species of Utricularia plants are described. These plants can be grouped on the basis of their similarity (groups of two to three similar plants). New discoveries involving the ecophysiological processes taking place in the traps of the given insectivores are also described.