Drobná zpráva o zajímavých okolnostech nálezu neobvyklého kadáveru užovky hladké (Coronella austriaca) po konzumaci slepýše křehkého (Anguis fragilis).

Diesener G., Reichholf J. H., Diesenerová R. (1997): Obojživelníci a plazi. Ikar ve spolupráci s Knižním klubem, Praha.

Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska.- 3. Vydání, ČSOP a OkÚ Uherské Hradiště, Uh. Hradiště.

Kerouš K. (2000): Vertebrata – Obratlovci. Přírodní park Chřiby.- Ms., dep. na odboru ŽPZe KÚ Zlín.

Vlašín M. (1992): Obojživelníky a plazy.- In Kuča P. a kol.: Biele Bílé Karpaty.- Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava.

A note on the interesting circumstances behind the finding of an unusual cadaver of a Smooth Snake (Coronella austriaca) after the consumption of a Slow Worm (Anguis fragilis).