Oblast Soutok v sevření řek Dyje a Moravy představuje jeden z nejzachovalejších zbytků lužní krajiny ve střední Evropě. Soustavné studium přírodních hodnot zde bylo zahájeno až po roce 1990 (dříve uzavřené pohraniční pásmo). Fauna motýlů je tu velmi pestrá, žije zde řada druhů ohrožených, některé tu mají jediné známé místo výskytu v České republice, dosahují nejseverněji v rámci svého areálu nebo zde žijí v nejpočetnějších populacích.

The confluence of the Dyje and Morava Rivers area is one of the best preserved remnants of the Central European floodplain landscape. Because previously the area was an inaccessible military zone along the Iron Curtain, systematic studies in natural values began there only after 1990. Within the area, butterfly fauna is diverse. A lot of threatened butterfly species occur there, for some of them the area being the only site where they can be found in the Czech Republic. Some others reach their northernmost distribution limit there or have established the most numerous populations in the country.