Vliv silničního provozu na netopýry a návrh ochrany
Silniční doprava ovlivňuje rostlinná a živočišná společenstva během výstavby i po uvedení do provozu. Netopýři se objevují ve studiích vlivu silničního provozu na mortalitu obratlovců zřídka. Příspěvek je zaměřen nejen na konkrétní doklady úhynu netopýrů po srážce s vozidly, ale také na letovou a loveckou aktivitu netopýrů podél silnice a v jejím okolí.

Anděra M., Hanák V. (2007): Atlas of the mammals of the Czech Republic. A provisional version. V. Bats (Chiroptera) – Part 3. Národní muzeum, Praha.

Hanák V., Anděra M. (2005): Atlas of the mammals of the Czech Republic. A provisional version. V. Bats (Chiroptera) – Part 1. Národní muzeum, Praha.

Hanák V., Anděra M. (2006): Atlas of the mammals of the Czech Republic. A provisional version. V. Bats (Chiroptera) – Part 2. Národní muzeum, Praha.

Dürr T. (2007): Die bundesweite Kartei zur Dokumentation von Fledermausverlustraten an Windenergie-anlagen – ein Rückblick auf 5 Jahre Datenerfassung. Nyctalus (N.F.) 12: 108-114.

Lesiński G. (2007): Bat road casualties and factors determining their number. Mammalia 71: 138-142.

Limpens H. J. G. A., Twisk P., Veenbaas G. (2005): Bats and road construction. Published by Rijkswaterstaat, Dienst Weg-en Waterbouwkunde, Delft, the Netherlands.

Lučan R. K., Benda P., Horáček I., Reiter A., Hoffmannová A., Hulová Š., Neckářová J., Svačina T., Hulva P. (2008): First data on distribution, ecology and behaviour of Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic. Acta Chiropterologica, in press.

McAney C. M., Fairley J. S. (1988): Activity pattern of the lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros at summer roosts. Journal of Zoology (London) 216: 325-338.

Wray S., Reason P., Wells D., Cresswell W., Walker H. (2006): Design, installation, and monitoring of safe crossing points for bats on a new highway scheme in Wales. - In: Proceedings of the 2005 International Conference on Ecology and Transportation. North Carolina State University, Raleigh: 369-379.

Plant and animal communities are affected both by road construction and road traffic. In studies of road traffic effect on mortality of vertebrates bats have only rarely been mentioned. The article presents both evidence of bat mortality after collision with cars and information on flying and hunting bat activity along roads, as well as in their vicinity.