V Evropě žijí dva druhy lesáků rodu Cucujus. Lesák rumělkový (C. cinnaberinus) je zařazen do směrnice 92/43 EHS jako evropsky významný druh. Poznatků o jeho bionomii bylo ještě nedávno málo, až v souvislosti se soustavou Natura 2000 se mu věnuje odborná pozornost. Autor přibližuje historické i současné rozšíření v Evropě i České republice a nové poznatky z ekologie tohoto saproxylického brouka.

In Europe two flat bark beetle species occur. As a species of European importance, Cucujus cinnaberinus is protected under the European Community’s Directive 92/43/EEC, also known as the Habitats Directive. Until recently, there had only been little knowledge of its bionomics. Nevertheless, in relation to establishing the European Community’s Natura 2000 network, special attention has been paid to the invertebrates. The author presents the species’ past and present distribution in Europe and in the Czech Republic, as well as new information on the saproxylic beetle’s ecology.