Jižní Morava patří odedávna mezi nejvýznamnější hnízdiště husy velké (Anser anser) v České republice. Přehled vývoje hnízdění v jednotlivých oblastech tohoto regionu v posledních desetiletích a přiblížení ekologických požadavků tohoto druhu.

South Moravia has been one of the most important Greylag Goose (Anser anser) nesting areas in the Czech Republic. The author summarises its nesting in various parts of the region in recent decades and describes the species’ ecological requirements.