100. výročí úmrtí významného architekta, stavitele a mecenáše prohlásilo UNESCO světovým kulturním výročím. Článek připomíná zejména tu oblast jeho činnosti, která souvisí s podporou vědy. Přibližuje okolnosti vzniku a způsob fungování České akademie pro vědy, slovesnost a umění, na jejímž založení se Hlávka značnou měrou podílel.

The 100th anniversary of the death of this outstanding architect, builder and sponsor was declared by UNESCO as a World Cultural Anniversary. The article primarily focuses on Hlávka’s activities in support of sciences. It also deals with the establishment and operation of the Czech Academy of Sciences, Literature and Arts, to which Hlávka greatly contributed.