Merlíky (druhy rodu Chenopodium) jsou převážně jednoleté byliny z čeledi merlíkovitých (Chenopodiaceae). Osidlují především narušovaná místa, kde nejsou omezovány konkurenčně silnějšími vytrvalými druhy a kde mají dostatek světla. Některé druhy merlíků jsou velmi hojné, jiné jsou k vzácné nebo dokonce v České republice ohrožené. K těm druhým patří např. merlík slanomilný (Ch. chenopodioides), m. hroznový (Ch. botrys), m. zední (Ch. murale), m. smrdutý (Ch. vulvaria) nebo m. městský (Ch. urbicum).

Species of the genus Chenopodium are mostly annual herbs belonging to the family Chenopodiaceae. They grow mainly on disturbed localities where competition with stronger perennial species is minimized and where they can find enough light. Some species of this genus are very common, others are very rare or even endangered in the Czech Republic (e.g. C. chenopodioides, C. botrys, C. murale, C. vulvaria or C. urbicum).