Přiblížení některých zajímavostí z přírody Skalnatých hor, převážně z různých míst Colorada (USA). Hlavní pozornost autor věnuje denním motýlům, zvláště druhům obývajícím vysokohorské alpínské polohy.

The article describes some remarkable issues in the Rocky Mountains, mostly from various sites in Colorado (U.S.A.). Special attention is paid to butterflies, particularly to the species inhabiting high mountain habitats.