Autoři analyzovali úmrtnost mláďat nosorožce indického (Rhinoceros unicornis) v zoologických zahradách a v Národním parku Dudhwa (srovnání vlivu křížení populací původem z Nepálu a Ásámu a vlivu zkušeností matky prvorodičky versus zkušenější samice) a přinášejí nové poznatky o tomto kriticky ohroženém druhu.

Pluháček J., Sinha S.P., Bartoš L. a Šípek, P(2007): Parity as a major factor affecting infant mortality of highly endangered Indian rhinoceros: Evidence from zoos and Dudhwa National Park, India. Biological Conservation 139 (3-4): 457-461

The authors analyzed young mortality in the Indian Rhino (Rhinoceros unicornis), also known as the Greater One-horned Rhinoceros, in zoos and in the Dudhwa National Park – impact of hybridizing the populations originating from Nepal and Assam and of the experience of a primipara and that of a more experienced female, i.e. parity.