Hladinatka člunohřbetá (Velia caprai) je jednou nejrozšířenějších ploštic obývajících hladiny tekoucích vod Evropy. Nové výzkumy ukazují, že má ve srovnání s ostatními semiakvatickými plošticemi zcela jedinečný životní cyklus. Příspěvek seznamuje s těmito novými poznatky o její biologii.

The Water Cricket (Velia caprai) is one of the most common true bugs (Heteroptera) inhabiting the surfaces of European running waterbodies. New studies show that it has a unique life history in comparison with other semiaquatic true bugs.