Dospělci vážek žijí a létají na souši. Některé druhy však dokáží snášet vajíčka endofyticky do pletiv rostlin i zcela ponořeně pod vodou, kdy dýchají atmosférický kyslík ze souvislého vzduchového filmu, jímž se potáhne tělo vážek. Nově byla prokázána tato neobvyklá životní strategie i u šídlatky páskované (Lestes sponsa).

Dragonfly adults live terrestrially. Moreover, some species can lay eggs into plant tissues, being totally submerged and breathing atmospheric oxygen from the continuous air film which covers a dragonfly body. Recently this life-history strategy was found in the Emerald Damselfly (Lestes sponsa).