K houbaření je třeba bohatých zkušeností, podložených rozsáhlým vzděláním. K jeho rozvoji přispěly v letech 1900-40 roky pečlivé práce mykologů profesionálů i amatérů, kteří svůj obor popularizovali v knihách, článcích, na výstavách i přednáškách. Patřili mezi ně iněkteří západočeští učitelé, jako V. Melzer, V. Harant, V. Fremr nebo skvělý ilustrátor F. Tyttl.

For mushroom-picking extensive experience based on a solid education is required. In 1900–40, professional and amateur mycologists contributed to such education, using books, articles, exhibitions and lectures. Among these, mention should be made of some West Bohemian teachers, e.g. V. Melzer, V. Harant, V. Fremr and F. Tyttl, the brilliant illustrator.