Asi 70 % dosud zkoumaných vyšších rostlin žije v mykorhizní symbióze s půdními houbami. Wood wide web – síť mycelia sdílených symbiotických hub – umožňuje např. parazitování nezelených rostlin na okolních fotosyntetizujících dřevinách či propojení dřevin a vřesovcovitých keříků. Myceliální sítě tak udržují variabilitu a produktivitu ekosystémů a rostliny si přes ně podle potřeby posílají energii ve formě uhlíkatých produktů fotosyntézy.

Francis R., Read D.J. (1984): Direct transfer of carbon between plants connected by vesicular-arbuscular mycorrhizal mycelium. Nature 307: 53-56

Helgason T., Daniel T.J., Husband R., Fitter A.H., Young J.P.W. (1998): Ploughing up the wood wide web? Nature 394: 431

Leake J.R. (1994): The biology of myco-heterotrophic (‘saprophytic’) plants. New Phytologist 127: 171-216

McKendrick S.L., Leake J.R., Read D.J. (2000): Symbiotic germination and development of myco-heterotrophic plants in nature: transfer of carbon from ectomycorrhizal Salix repens and Betula pendula to the orchid Corallorhiza trifida through shared hyphal connections. New Phytologist 145: 539-548

Read D.J. (1998): Plants on the web. Nature 396: 22

Simard S.W., Perry D.A., Jones M.D., Myrold D.D., Durall D.M., Molina R. (1997): Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field. Nature 388: 579-582

van der Heijden M.G.A., Klironomos J.N., Ursic M., Moutoglis P., Streitwolf-Engel R., Boller T., Wiemken A., Sanders I.R. (1998): Mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem variability and productivity. Nature 396: 69

Villarreal-Ruiz L., Anderson I.C., Alexander I.J. (2004): Interaction between an isolate from Hymenoscyphus ericae aggregate and roots of Pinus and Vaccinium. New Phytologist 164: 183-192

Vohník M. (2007): Interakce v rhizosféře erikoidně mykorhizních rostlin. Disertační práce. Dep. in Knihovna katedry fyziologie PřF UK

Vrålstad T., Fossheim T., Schumacher T. (2000): Piceirhiza bicolorata – the ectomycorrhizal expression of the Hymenoscyphus ericae aggregate? New Phytologist 145: 549-563

Vrålstad T., Schumacher T., Taylor F.S. (2002a): Mycorrhizal synthesis between fungal strains of the Hymenoscyphus ericae aggregate and potential ectomycorrhizal and ericoid hosts. New Phytologist 153: 143-152

Vrålstad T., Myhre E., Schumacher T. (2002b): Molecular diversity and phylogenetic affinities of symbiotic root-associated ascomycetes of the Helotiales in burnt and metal polluted habitats. New Phytologist 155:131-148

About 70 % of higher plants studied so far live in mycorrhiza symbiosis with soil fungi. The wood wide web – a network of symbiotic fungus mycelia enables e.g. non-green plants to parasite on neighbouring woody plants with photosynthesis ability or co-existence of woody plants and Ericaceae shrubs. Nets of mycelia thus conserve the variability and productivity of ecosystems. Plants can share energy through them in the form of photosynthesis carbon products.