Borovice zakrslá (Pinus pumila) je druh se širokou ekologickou amplitudou, který obývá velkou část severovýchodní Asie. Na poloostrově Svatý Nos u východního pobřeží jezera Bajkal prostupuje všemi vegetačními stupni. V závislosti na nadmořské výšce tvoří různé formy od vzpřímených až po poléhavé, s různým podílem generativního a vegetativního rozmnožování.

Pinus pumila is a species with a wide ecological amplitude growing in most of north-eastern Asia. In the St. Nose Peninsula near the east coast of Lake Baikal it can be found in all altitudinal vegetation zones. The species has different forms depending on the altitude, from upright up to ground forms, with a different share of generative and vegetative types of reproduction.