Ojedinělé pozorování interakcí několika původně severoamerických želv nádherných (Trachemys scripta) s hnízdícími potápkami roháč (Podiceps cristatus) a lyskami černými (Fulica atra) na přehradě Olešná u Frýdku-Místku. V České republice nepůvodní želvy se snažily využívat hnízda vodního ptactva ke slunění, čímž rušily hnízdící páry. Doplněno informacemi o aktuálním stavu a možném vývoji výskytu v České republice.

A rare observation of interactions among some North American Red-eared Sliders (Trachemys elegans) and nesting Great Crested Grebes (Podiceps cristatus) and Eurasian Coots (Fulica atra) at the Olešná Water Reservoir near Frýdek-Místek (North Moravia). The terrapins which are non-native to the Czech Republic tried to use waterfowl nests for sun-bathing and disturbing nesting pairs. Information on current state of the art is added.