Prokaryotní sinice a řasy svým významem a rozšířením patří mezi hlavní složky současné antarktické vegetace. Jsou schopny neobyčejně rychlého startu vegetace, rychlého namnožení velké biomasy a okamžitého přechodu do klidových stadií, která snášejí i velmi nízké teploty po dlouhou dobu. Jsou proto velmi hojné na všech stanovištích, kde se alespoň po krátké období během roku vyskytuje voda v tekutém stavu.

Antarctic Vegetation Oases VI. Blue-green Algae and Algae
Prokaryot blue-green algae and algae are among the major components of Antarctic vegetation due to their importance and wide distribution. They can very rapidly start their growing period, produce a great amount of biomass and pass immediately into dormancy, during which they can survive very low temperatures for a long period. For this reason they are very frequent in localities with water in liquid form for at least a short period of the year.