Muzeum prof. Ivo Chlupáče bylo otevřeno v roce 2008 jako součást Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zahrnuje rozsáhlé sbírky cenných fosilií (hlavně z oblasti střední Evropy) a expozici ilustrující jednotlivá období v historii Země přístupnou studentům i veřejnosti.

The Chlupáč Museum was launched at the Institute of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Charles University in Prague in 2008. It exhibits large collections of remarkable fossils, especially from Central Europe. The exhibition illustrating the particular stages/eras in the history of the Earth has been open to students, as well as to the general public.