Sloni poutají pozornost zoologů již dlouhodobě. Mezi zajímavé a dosud ještě ne zcela dořešené otázky patří i taxonomická příslušnost jednotlivých populací afrických i asijských slonů. Autor přibližuje současné názory na tuto problematiku ve světle molekulárně biologických metod.

Elephants have attracted zoologists for a long time. Taxonomic classification of the individual African and Asian Elephant populations is an interesting question which has not yet been solved. The author describes current views on this topic, as provided by molecular biological methods.